Marktstrategien


Marktgrössen


Marktpotential


Marktvolumen


Marktanteil


Sättigungsgrad: (MVolumen * 100 / MPotential = nn%)