Sachenrecht

bullet1 Vermögensrechte
bullet2 dingliche Rechte
bullet3 beschränkten dinglichen Rechte

bullet4 Pfandrechte ZGB 793 ff

Geben dem Gläubiger das Recht, das Pfand verwerten zu lassen.